Lid worden

Beste Kwiekers

De contributienota’s zijn weer de deur uit. Dit keer digitaal.
Wij wijzen er nog maar eens op, dat, als niet tijdig aan de financiële verplichtingen wordt voldaan, de speelgerechtigheid van de
speler in kwestie uit de computer wordt gehaald en spelen dan niet meer mogelijk is.

Er zijn nog altijd mensen, die nog bedragen uit het afgelopen seizoen hebben openstaan.
Dit moet natuurlijk eerst worden voldaan, voordat er ook maar iets gebeurt.
Deze schulden kunnen alleen via de bank worden betaald.
Iedereen, waar het hier over gaat, is zeker al twee keer hierover aangeschreven, dus het banknummer moet bekend zijn.
Lukt dat niet, dan kan alleen aan de volgende mensen worden betaald.

Ferhat Berk
Bahaeddin Köksal
Hans van Dreumel

En aan verder niemand

Het geld graag in een gesloten enveloppe met de naam daarop afgeven.
Een kwitantie sturen we dan achteraf per post naar je toe, maar het liefste hadden we het per bank natuurlijk.

Het Bestuur.